Så går en solcellsinstallation till

Om du planerar att investera i en solcellsanläggning finns det en del saker som kan vara bra att känna till så att din investering blir lyckad och ger en bra avkastning. Idag är det många privatpersoner som har valt att göra en solcellsinstallation så att de kan producera egen elektricitet för sin egen fastighet.

Detta bidrar till att man minskar kostnaderna för sin fastighets energiförbrukning men också till en bättre miljö. Dessutom innebär en investering i en solcellsanläggning att man får en bra avkastning över tid på sin investering.

Hos oss kan man hitta massor av information om solceller, guider, prisjämförelser och mycket annat. Här kan man också begära att få tre kostnadsfria offerter från auktoriserade solcellsleverantörerer i Uppsala.

Det bidrar till att man får ett bra underlag då man vill investera i en solcellsanläggning.

Planera en solcellsinstallation

Innan man installerar en solcellsanläggning behöver man kontrollera förutsättningarna för att installera en solcellsanläggning. För en optimal installationsmiljö krävs det att man har en taksida som vetter mot söder och som har en lutning på mellan 30-45 grader.

Taksidan får inte ligga i skugga från träd eller andra byggnader. Ytan på taket bör också kontrolleras så man vet hur stor solcellsanläggning man får plats med på taket.

Det krävs normalt inget bygglov för att installera en solcellsanläggning men om fastigheten ligger i ett detaljplanerat område eller är kulturmärkt kan det krävas bygglov.

Välja en solcellsleverantör

Även om man kan göra vissa delar av installationen själv bör man ändå anlita en professionell solcellsleverantör som har certifierad personal, framför allt då det kommer till installation av det elektriska. Genom att ta in flera offerter från solcellsföretag på sin ort kan man jämföra lösningar och priser för att hitta den bästa och mest prisvärda solcellsanläggningen.

När man anlitar ett solcellsföretag kan man också erhålla kostnadsfri rådgivning men också få hjälp men att ansökningar och anmälan till elverket.

Installera solcellsanläggningen

När man har anlitat en solcellsleverantör eller om man gör arbetet själv så behöver man först anlägga en monteringsram på taket. Det finns olika system men ett vanligt system är att man fäster krokar i taket. Därefter monterar man skenor i dessa krokar utifrån de mått som solcellspanelerna har.

När skenorna är monterade så fäster man sedan solcellspanelerna på skenorna och seriekopplar den kabel som finns på baksidan av varje solcellspanel. När man monterar den första raden med solcellspaneler är det viktigt att man är noggrann så man får en rak och fin linje som man sedan kan följa då man monterar nästa rad med solcellspaneler.

Kablarna som seriekopplas mellan varje solcellspanel behöver också skyddas så att de inte utsätts för brott, direkt solljus eller skaver mot taket så att de blir förstörda.

När solcellsanläggningen är på plats behöver den sedan kopplas in på elnätet av en behörig elektriker. Först ansluts kablarna till en växelriktare, som omvandlar likströmmen som solcellspanelerna genererar till växelström, och sedan kopplas växelriktaren in på elcentralen.

Innan anläggningen kan användas behöver elbolaget komma ut till fastigheten och ansluta solcellsanläggningen till en dubbelriktad elmätare, som både kan ta emot el från elnätet men också skicka ut el till elnätet. Därefter kan man påbörja produktionen av sin egen miljövänliga elektricitet.

Få tre offerter att jämföra från lokala solcellsföretag

SKAPA FÖRFRÅGAN »