Historian bakom solceller

Solceller utvecklades under 1950-talet för att fungera som elkälla till de satelliter som skickades upp i rymden. Framtagningskostnaderna för solceller var under denna tid gigantisk höga och kunde vanligtvis hamna på miljonbelopp för att ge en satellit ström.

Sedan hände inte mycket förrän år 1990 då man åter igen började tillverka solceller, denna gång för att placeras på marken på jorden.

Även nu var tillverkningskostnaderna höga så det var ytterst få som kunde investera i solceller. Det är först under 2010-talet som priserna för solceller har sjunkit drastiskt, vilket beror på att efterfrågan har ökat, så att solcellsleverantörerna kan köpa in större mängder med solceller, men också att strafftullar på solceller har tagits bort.

Idag så krävs det inte heller något byggnadslov för att installera en solcellsanläggning vilket innebär att du snabbt kan komma igång med att installera dina solceller.

Så producerar dem el

Solpanelerna har en storlek som vanligtvis är 1 m x 1,6 m. Det innebär att varje solcellspanel tar upp en takyta på 1,6 kvadratmeter. När man installerar en solcellsanläggning på 5 kW så krävs det cirka 35 kvadratmeter fri takyta på den del av taket som vetter mot söder.

Solpaneler består av en framsida med glas och en baksida. De monteras på tak där de seriekopplas med ytterligare solpaneler. Solpanelen är den del av solcellsanläggningen som tar emot bestrålningen från solen, som sedan skapar en elektrisk spänning mellan panelens framsida och baksida. Den elektriska spänningen fångas upp av en metallkabel som sedan för strömmen vidare till en växelriktare, där likströmmen omvandlas till växelström. Därefter så kan växelströmmen direkt användas av din fastighet.

En solcellsanläggning ska alltid installeras mot söder och på tak som inte ligger i skugga från träd eller byggnader i området. Bäst effekt får du om du installerar solcellerna på ett tak som har en lutning på mellan 20-40 procent.

Om du har ett platt tak så går det att montera en ställning på taket som sedan solpanelerna installeras i. Har du inte plats på taket för att installera solceller så går det att installera solcellerna i en ställning på marken. 

Oavsett hur ditt tak ser ut så går det att finna lösningar så att även du kan installera en solcellsanläggning så att du kan börja producera grön el för din fastighet.

Underhåll av solceller

Solcellerna behöver inte underhållas annat än att du sopar bort snö och löv som täcker solpanelerna så att de kan ge maximal effekt. Det finns inte heller några slitdelar som behöver bytas ut genom åren.

Det enda som du behöver byta en gång under solpanelernas livslängd är växelriktaren, som har en livslängd på mellan12-15 år. Efter att solcellerna är installerade så sköter sig solcellsanläggningen sig själv.

Om någon solpanel skulle gå sönder eller sluta fungera så finns det en produktgaranti som gör att solcellsleverantörer kommer till din fastighet och byter ut trasiga paneler.

Du har också en effektgaranti, ibland i hela 25 år, som garanterar att din solcellsanläggning kommer att producera elektricitet under denna tid, men maximalt en minskad effekt på högst 10-15 procent. Det borgar för att du kan vara säker på att din investering i en solcellsanläggning kommer att ge dig en avkastning de närmaste 25 åren.

Få tre offerter att jämföra från lokala solcellsföretag

SKAPA FÖRFRÅGAN »