Varför är solceller en bra energikälla

Att installera solceller för sin fastighet är en lönsam investering som både bidrar till miljön men även till den egna plånboken. Solceller ombildar solens strålar till elektricitet vilket innebär att det inte kostar något att producera sin egen elektricitet. Det betyder att elektricitet som skapats med hjälp av solen och som används för ens egen fastighets elförbrukning ger en betydande kostnadsbesparing varje år.

I Sverige så är det tusentals privatpersoner som har valt att använda sig av solen som energikälla för sina fastigheter och populariteten kring solceller fortsätter att öka dramatiskt.

Sverige har mycket goda förutsättningar för produktion av elektricitet med hjälp av solceller.

Många tror att solceller inte är lönsamt i Sverige, men som tur är har de faktiskt helt fel. Antalet soltimmar per år i södra och mellersta Sverige är väldigt många, nästan i klass med Tyskland och vissa länder i Sydeuropa.

Det innebär att om tillräckligt många privatpersoner börjar producera sig egen elektricitet med hjälp av solceller så kommer det att bidra till att Sverige kan köpa mindre elektricitet som är producerat med fossila bränslen som kol och olja.

I Sverige så finns det dessutom stora utrymmen att installera solceller på vilket kan göra Sverige näst intill självförsörjande genom miljövänlig elektricitet.

Solförhållandena i Sverige

Som tidigare nämnts så är solförhållandena mycket bra i Sverige vilket innebär att det är en lönsam investering att installera solceller och använda solen som energikälla.

Äger man en fastighet som ligger belägen i södra eller mellersta Sverige kan man producera en stor del av den elektricitet som fastigheten förbrukar själv.

Genom att installera solceller kan man själv producera över 50 procent av fastighetens energibehov och den elektricitet som man själv inte använder säljer man på elmarknaden vilket innebär att man också bidrar till att andra får tillgång till grön el. Även de fastigheter som ligger i norra Sverige har goda solförhållanden som gör att en solcellsanläggning blir lönsam, även om lönsamheten inte blir lika hög som i andra delar av landet.

Därför är solceller en bra energikälla

Om du investerar i en solcellsanläggning för din fastighet kommer du att ha en långsiktig avkastning på din investering under de närmsta 25-30 åren.

Återbetalningstiden för en solcellsanläggning är cirka 10 år, om man använder sig av det solcellsbidrag som staten tillhandahåller, vilket innebär att du sedan kan ta del av betydande besparingar under ytterligare 15-20 år.

Det gör att solceller är en lönsam energikälla. Att producera egen elektricitet med solceller är miljövänligt. Tack vare solceller kan alla bli producenter av sin egen elektricitet då solens strålar lyser över hela Sverige, dessutom helt gratis.

Det betyder att desto fler som bidrar till att installera solceller desto mindre behöver konsumenter köpa elektricitet som är producerat med fossila bränslen. Det bidrar till att solceller är en miljövänlig energikälla. Det är dessutom enkelt att installera solceller idag.

Hos oss kan du begära in tre offerter helt utan kostnad från certifiera solcellsföretag i Uppsala. Det gör att du har möjlighet att kunna välja den lösning och det pris som passar dig bäst.

Installationen tar bara någon dag att utföra och efter att din solcellsanläggning har blivit ansluten till elnätet kan du omgående producera din egen, miljövänliga elektricitet för din fastighet.

Få tre offerter att jämföra från lokala solcellsföretag

SKAPA FÖRFRÅGAN »