Därför är solceller en bra investering

Tidigare så har solceller varit mycket dyra vilket har gjort det svårt för privatpersoner att köpa och installera solceller. Men idag så har priserna sjunkit med över 70 procent de senaste åren vilket gör att många privatpersoner väljer att investera i en egensolcellsanläggning. Utöver att de får en bra avkastning på sin investering så bidrar de även till att minska klimathotet och till en bättre och grönare miljö.

Dessutom är det enkelt och går snabbt att få sina solceller installerade idag då både elbolag och myndigheter har fungerande rutiner för detta.

Normalt så kan du få dina solceller installerade på några veckor och sedan kan du också börja producera grön el för din fastighet.

Vi rekommenderar dock att du ansöker om solcellsbidrag såfort du bestämt dig. Kötiden är nämligen lång, ibland upp till ett år, innan ditt solcellsbidrag blir beviljat. 

Många väljer därför att nyttja ROT-avdraget i samband med installation, något du får betala tillbaka en dag ditt statliga stöd blir beviljat.

Lönsamt med solenergi

En investering i solceller kan vara mycket lönsamt över tid och kan även vara en bättre investering än i de dåliga sparfonderna som finns idag. Dessutom så är det en investering som är helt riskfri tack vare de garantier du får i samband med att du installerar en solcellsanläggning.

En solcellsanläggning för en medelstor villa på 10 kW kostar idag mellan 120 000-170 000 kronor. Då ingår också arbetskostnader och annat material i detta pris. Om du även ansöker om ett solcellsbidrag och får detta beviljat så får du 20 procent av din totalkostnad tillbaka. Det innebär att din totalkostnad istället bli mellan 96 000 – 134 000 kronor. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning på 10 kW är cirka 10 år. Därefter så får du en avkastning i form av sänkta energikostnader i ytterligare minst 15 år.

Om din fastighet använder cirka 20 000 kWh per år och du installerar en solcellsanläggning på 10 kW, vilket innebär att du kan producera cirka 10 000 kWh per år, så halverar du dina energikostnader. Om kostnaden per kWh är 1,20 så kan du spara hela 12 000 kronor per år, i hela 15 år, efter att din investering är återbetald. Det gör att en investering i solceller är en trygg och lönsam investering.

Utöver det så höjer du även värdet på din fastighet, om du planerar att sälja fastigheten i framtiden. Dessutom så blir du mindre påverkad av att elbolaget höjer sina elpriser, då du producerar en stor del av fastighetens elbehov själv.

För att öka lönsamheten så är det viktigt att du begär in offerter från flera solcellsleverantörer så att du kan jämföra dessa med varandra. Det gör att du har möjlighet att kunna hitta den bästa lösningen för din solcellsanläggning till bra priser.

Hos exempelvis SolcellsOfferter så kan du erhålla tre stycken kostnadsfria offerter från professionella solcellsleverantörer på din ort. Du kan också erhålla kostnadsfri rådgivning från de företag som har lämnat offerter genom SolcellsOfferter.

Sälja elöverskottet

En solcellsanläggning kan producera elektricitet men den har ingen möjlighet att lagra den elektricitet som din fastighet inte behöver för stunden. Det överskott av elektricitet som din solcellsanläggning producerar går istället ut på elnätet där den säljs till andra som är i behov av elektricitet.

För den elektricitet som du säljer så får du ersättning från ditt elbolag. Du erhåller också en skattereduktion på 60 procent, vilket sammantaget gör att du nästan får lika mycket pengar för din sålda elektricitet som du betalar då du köper elektricitet från ditt elbolag.

Få tre offerter att jämföra från lokala solcellsföretag

SKAPA FÖRFRÅGAN »