Solceller Uppsala – Jämför offerter & leverantörer

Skapa förfrågan »

Få kostnadsfria prisförslag

Solceller Uppsala är en informationssida ifrån webbportalen SolcellsOfferter, som är Sveriges största jämförelsetjänst för solceller. Vi hjälper årligen tusentals privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar att investera i solenergi.

Till oss lämnar du en offertförfrågan, så matchar vi dig med tre stycken lokala leverantörer utav solceller i Uppsala kommun.

Tjänsten är helt kostnadsfri och det finns inget tvång på att köpa solceller.

skapa förfrågan »

Solceller har blivit mycket billigare

Att investera i solceller har blivit mycket populärt hos privatpersoner vilket till stor del beror på att solceller är betydligt billigare idag än för några år sedan. Att avkastningen på en investering i solceller är mycket bra är förstås också något som bidrar till det stora intresset för att installera solceller i Uppsala.

Solceller producerar dessutom en miljövänlig elektricitet vilket betyder att innehavare av solceller bidrar till ett bättre klimat och en grönare miljö. Tidigare så var solceller något som var förbehållet större företag och industrier men idag så finns det billigare modeller som gör det möjligt även för privatpersoner att köpa solceller i Uppsala och därmed bli sin egen elleverantör.

Det finns många incitament att producera sin egen elektricitet som bland annat att det är mycket lönsamt. Priserna på solceller har sjunkit drastisk under de senaste åren samtidigt som du kan erhålla ett solcellsbidrag då du installerar en solcellsanläggning.

Detta bidrar tillsammans med att återbetalningstiden för solceller endast är cirka 10 år idag och därefter så kan man njuta av sin avkastning i form av en betydande kostnadssänkning för den el som fastigheten förbrukar under minst 15-20 år till framåt.

För att du ska hitta de bästa solcellerna och mest prisvärdaste lösningen för dina behov så är det viktigt att du tar in offerter från flera solcellsleverantörer så att du kan jämföra dessa så du kan hitta en solcellsanläggning som passar dig och din fastighet.

Hos oss så kan du få tre kostnadsfria offerter från certifierade solcellsföretag i Uppsala. Efter att du erhållit offerterna så har du också möjlighet att kontakta företagen för kostnadsfri rådgivning.

Förutsättningarna för solenergi i Uppsala

Sverige är ett fantastiskt land som har många soltimmar och en stark solbestrålning. De privatpersoner som får ut mest effekt av sina solceller bor i södra eller mellersta Sverige. Stockholm och Uppsala erbjuder en effekt som motsvarar genomsnittet för landet.

Längre söderut så ökar effekten vilket gör att du kan producera mer elektricitet vilket gör dina solceller än mer lönsamma. I norr så går det också utmärkt att installera solceller och få en bra avkastning på sin investering, även om den inte blir lika stor som i mellersta och södra Sverige.

För dig som bor i Uppsala så kan du vara trygg med att det finns många soltimmar och en bra solbestrålning vilket gör att solceller i Uppsala ger en bra effekt. Det innebär en bra produktion av elektricitet som kan användas av din fastighet.

Checklista innan du gör en solcellsinstallation

Egentligen är det ganska enkelt att investera i solceller i Uppsala och få dessa installerade och även all administration kring detta också. Idag så har både elbolag och myndigheter väl fungerande rutiner för att handskas med ansökningar och tillstånd samtidigt som många solcellsföretag kan erbjuda dig färdiga paketlösningar för din solcellsanläggning.

Det gör att det går snabbt och smidigt att installera solceller för din fastighet. Nedan följer en lista över vad du behöver tänka på då du ska investera i solceller.

1. Tillstånd och byggnadslov

Idag så krävs det inget byggnadslov för att installera solceller på en privatägd fastighet. Det innebär att du normalt slipper ansöka om bygglov och istället direkt kan påbörja installationen av solceller Uppsala.

Om din fastighet är kulturskyddat eller ligger i ett detaljplanerat område så behöver du ansöka om bygglov innan du kan installera solceller på din fastighet. I övrigt säger Uppsala kommun följande om bygglov för solceller:

“Om byggnaden är klassad som riksintresse, ligger i ett område med kulturhistoriskt värde eller är q-märkt, bör du sätta upp solpanelerna nära och i samma vinkel som taket och dra in dem från takets ytterkanter. Sätt inte upp solpaneler på särskilt värdefulla byggnader.”

Läs mer om hur du ansöker om bygglov för solceller på Uppsala.se

2. Jämför offerter

Att begära in offerter är det första steget i processen att installera en solcellsanläggning. För att kunna jämföra mellan olika solcellsföretag så behöver du begära in offerter från flera företag så att du har en möjlighet att hitta en prisvärd lösning för din fastighet.

Det du bör jämföra är priserna, solcellsmodellerna, garantier och leveranstider i de olika offerterna. Efter att du erhållit offert så kan du också kontakta solcellsföretagen för att få tips och råd.

För dig som vill kunna ladda din elbil hemma kan det vara smart att även ta in offerter på laddbox, då många solcellsföretag även säljer laddboxar. Ofta kan du då få ett paketpris som gör elbilsladdaren mycket billigare.

3. Ansök om solcellsbidrag

Du bör så snabbt som möjligt lämna in en ansökan om solcellsbidrag till Länsstyrelsen i Uppsala eller genom Boverkets hemsida så att du får ett könummer. Det är många som ansöker om solcellsbidrag och det gäller att vara snabb innan de pengar som Energimyndigheten har avsatt för solcellsbidrag tar slut.

Ett solcellsbidrag ligger på 20 procent vilket innebär att du får 20 procent av din totalkostnad tillbaka, inklusive moms. Har du köpt en solcellsanläggning får 150 000 kronor så får du 30 000 kronor tillbaka.

Om du inte beviljas ett solcellsbidrag eller i väntan på besked så kan du använda dig av ROT-avdraget för att erhålla en del av din kostnad tillbaka. ROT-avdraget ger dig 30 procent av kostnaden för arbetet tillbaka, vilket motsvarar cirka 9 procent av din totala investering.

Du kan dock inte både erhålla solcellsbidrag och använda dig av ROT-avdraget vilket innebär att om du senare får ditt solcellsbidrag beviljat så behöver du betala tillbaka ROT-avdraget som du erhållit innan du får solcellsbidraget utbetalt.

4. Anmäl till ditt elbolag

Innan du påbörjar installationen så ska du anmäla till ditt elbolag att du ska installera en solcellsanläggning. Då kommer ditt elbolag att förbereda för byte av mätare. Efter att installationen är klar så behöver du också göra en efteranmälan så att elbolaget kan komma ut till din fastighet för att installera en ny mätare och koppla in din solcellsanläggning på elnätet.

Efter att allt ovanstående är klart så kan solcellsleverantören komma ut och installera din solcellsanläggning.  Oftast tar det bara några dagar att få sin solcellsanläggning installerad och sedan efter att elbolaget har bytt ut din gamla mätare mot en ny så kan du direkt börja producera egen, grön elektricitet.

Garantier och underhåll

Från solcellsleverantören så kommer du att erhålla flera olika garantier för din solcellsanläggning. Dels så kommer du att få en garanti på utfört arbete, vilket innebär att om något lossnar från taket eller om något inte fungerar så kommer detta att åtgärdas kostnadsfritt. En garanti för utfört arbete brukar normalt gälla i 2 år.

Sedan kommer du att få en produktgaranti som innebär att om någon av dina solceller går sönder och upphör att fungera så får du denna utbytt kostnadsfritt. Produktgarantin för solceller brukar ligga på mellan 10-15 år.

Slutligen så kommer du också att få en effektgaranti. Det innebär att solcellsleverantörer garanterar att dina solceller kommer att kunna producera elektricitet i mellan 15-25 år framåt med en maximal effektminskning på högst 10-15 procent. Det är denna garanti som garanterar dig att du kommer att kunna erhålla en avkastning på din investering under solcellernas hela livslängd.

När det kommer till underhåll av solcellsanläggningen så är den ganska enkel. Solcellerna i sig kräver inget underhåll dock så kan du mellan varven behöva sopa av solcellerna så att snö och löv försvinner, så att solcellerna kan producera elektricitet på högsta effekt.

Dock så har växelriktaren, den modul som konverterar likströmmen till växelström, en förmodad livslängd på mellan 12-15 år. Det innebär att denna växelriktare kommer att behöva bytas en gång under solcellernas livslängd, till en kostnad av cirka 10 000 kronor.

Så här fungerar solceller

Solceller på ett villatak i Uppsala

En solpanel har en yta på vanligtvis 1 m x 1,6 m som består av en framsida i glas och en baksida. När solen lyser på solpanelen så kommer det att bildas en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan, vilket fångas upp av en metallkabel, som är seriekopplat mellan alla solpaneler. Likströmmen förs därefter till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström, som sedan direkt kan användas av din fastighet.

En solcellsanläggning kan inte lagra någon elektricitet vilket innebär att den elektricitet som din fastighet inte använder i realtid förs vidare ut på elnätet där den säljs på elmarknaden för din räkning.

Det finns möjlighet att ansluta batterier till sin solcellsanläggning så att du kan lagra elektricitet som du kan använda efter att solen har gått ned och solcellerna har slutat att producera elektricitet. Dock så är det fortfarande en ganska dyr lösning samtidigt som batteriets totala lagringstid av elektricitet endast är några dagar, vilket gör att du inte kan spara elen till de mörka månaderna.

Den ersättning som du får då du säljer ditt överskott av elektricitet är, tillsammans med en skattereduktion, nästan lika stor som det pris som du köper elektricitet för från ditt elbolag. Det gör att du kan se elnätet som en förvaringsplats för den elektricitet som du inte kan förbruka direkt och som du sedan köper tillbaka från ditt elbolag. Genom att sälja överskottet av din producerade elektricitet så bidrar du också till att andra på elnätet kan köpa din gröna el.

Solceller är en bra investering med en god avkastning

Att installera solceller i Uppsala på sin fastighet är en bra investering som kommer att ge dig en bra avkastning under minst 25 år framåt. Investeringskostnaden brukar normalt vara återbetald redan efter 10 år vilket innebär att du sedan kan erhålla en avkastning i ytterligare minst 15 år genom att du betalar mindre för din fastighets elkostnader.

Normalt så brukar besparingen uppgå till mellan 30-50 procent av dina energikostnader vilket innebär att för en normalstor villa så kan du spara upp till 12 000 kronor varje år. Dessutom så blir du inte heller så påverkad den dag då elbolaget höjer sina elpriser, då du bara köper en del av din fastighets energiförbrukning från elbolaget.

En solcellsanläggning höjer också värdet på din fastighet, om du planerar att sälja fastigheten någon gång i framtiden.

Få tre offerter att jämföra från lokala solcellsföretag

SKAPA FÖRFRÅGAN »